Reveil

01/11/2018, Reveil – Straks, bij valavond, luistert Reveil meer dan honderd kerkhoven op met poëzie. Ziehier mijn bescheiden bijdrage aan het Reveil-boek, dat je kan bestellen via www.reveil.org/
#vriend #uitwuiven

 

I.

Het laatste wat ik van je zag,
was sigarettenrook
opwolkend
uit de winterkou beneden.
Had ik daarin iets moeten lezen?

Die nacht verdween je
zonder verdere verklaring
voorgoed achter politietape.
Een te laat ingebeukte deur
sloeg dicht.

Drie dagen na je dood
kwam ik je tegen;
je bleek je tweelingsbroer
met rood omrande ogen
zoekend naar jouw fiets.

Die zondag was
voor t eerst sinds lang
de kerk te klein.
Je was zoveel minder
onbetekenend
dan je dacht te zijn.

 

__________

 

II.

Onwennig kwam de Dood de kamer in.

De meester, nu als dienaar hier ontboden,

stelde geen vragen, maar deed gewoon

wat hem werd opgedragen.

 

’t Is wreed, verzuchtte hij, zijn zeis geheven,

wanneer de mens en niet de Dood beschikt,

over de tijd, de plaats, de wijze van zijn sterven.

 

Maar het recht van oordelen

dat is mij niet gegeven,

dus wie dat wenst:

maak gerust een einde aan uw leven.