Hit&Run #DeStandaardWeekblad

De Standaard Weekblad peilde naar mijn verzuchtingen, verlangens en onhebbelijkheden aan de hand van de ‘questionnaire de Proust’. Een blik in hoofd en hart onder het motto Hit&Run.